Garantia

29.04.2019
Garanția

EMPORO oferă, în general, o garanție de 36 de luni.
Garanția de 36 de luni nu se aplică pentru materialele consumabile.
Pentru unele produse indicate în mod expres, EMPORO oferă un termen de garanție mai lung.
Garanția nu se aplică în situațiile de folosire necorespunzătoare a produselor, intervenție neautorizată asupra acestora sau de evenimente externe ivite după preluarea acestuia de către beneficiar.
În situația în care sunt menționate pe documentele de livrare lipsuri sau vicii ale produselor preluate, părțile vor conveni asupra metodei de remediere, fie prin acordarea unei reduceri, fie prin înlocuirea produselor necorespunzătoare. Pentru înlocuirea produselor necorespunzătoare vor fi indicate de către EMPORO termenele de livrare în funcție de disponibilitatea produselor la acel moment.